Chả Bò Cốm Gisa

Chả bò Sạch Gisa là Sản phẩm được phát triển từ Đồ án Nghiên cứu Chả bò Sạch của Sinh viên ngành Thực phẩm ĐHBK Đà Nẵng.

Mua ngay Gọi điện xác nhận và giao hàng tận nơi